SGS Analytics Denmark

Søg analyse

Søg i vores sortiment

Brug søgefunktionen til at udforske vores sortiment

Søg

Se vores analysekatalog

Download vores analysekatalog

Læs mere

VORES TJENESTER

Enhver branche har specialkrav og vor internationale forankring gør SGS i stand til at dække disse behov.

Vort specialområde er at udføre laboratorieanalyser i et partnerskab med kunden. Dette indebærer at vi i et samarbejde med kunden optimerer den samlede forretning, fra planlægning af analyseopgaverne til rapportering/alarmering/udarbejdelse af statistikker.

Via tankegangen i LEAN Lab har vi specialiseret os i rollen som vore kunders in-house labororatorium. Vi satser på en sikker logistik med egne biler, analysering samme dag med hurtige metoder og rapportering umiddelbart efter analysering. Ofte er der tale om release analyser og en hurtig raportering døgnet rundt er afgørende.

Vi sikrer at analyserne udføres i henhold til lovginingen og deltager vi i afdækningen af metoden i det pågældende land, hvortil produkterne eksporteres. Vor internationale forankring er basis for dette.

Forbrændingsanlæg

Forbrændingsanlæg stilles ofte overfor krav om analyser ved udledning af spildevand og røggas.

Desuden vil de flest anlæg have krav om kontrol af slagge, restprodukter og andet inden deponering eller anvendelse. Herunder krav om udvaskningstest.

SGS har stor erfaring med udvaskningstests og analyser i henhold til Deponeringsbekendgørelsen og udfører også bedømmelse af resultaterne.

SGS tilbyder målinger og analyser, der opfylder kravene fra tilsynsmyndighederne, og de ønsker det enkelte anlæg måtte have.

Der udføres prøveudtagning og analyse indenfor:

    Slagge
    Aske
    Spildevand
    Røggasser og emissionsmålinger

 
Uanset om det gælder krav til spildevandet, aske, slagge eller røggas kan vi tilbyde analyser og prøvetagning (prøvetagning i samarbejde med underleverandør).

SGS tilbyder en bred vifte af analyse fra salte over metaller til organiske forureninger for både luft, vand og faste materialer. Så uanset om behovet er kontrol af udledningstilladelser, deponering/anvendelse af restprodukter slagge med lignende eller kontrol af driftsparametre er SGS leveringdygtig i kvalitetsanalyser.

Fjernvarmeværker

Fjernvarmeværker stilles ofte overfor krav om analyser ved udledning af spildevand, og mange fjernvarmeværker har behov for analyse ved justering af driftsparametre m.v.

SGS tilbyder målinger og analyser, der opfylder kravene fra tilsynsmyndighederne, og de ønsker det enkelte fjernvarmeværk måtte have.

Der udføres prøveudtagning og analyse indenfor:

    Slagge
    Aske
    Spildevand
    Røggasser og emissionsmålinger

 
Uanset om det gælder krav til spildevandet, aske, slagge eller røggas kan vi tilbyde analyser og prøvetagning (prøvetagning i samarbejde med underleverandør).

SGS tilbyder en bred vifte af analyse fra salte over metaller til organiske forureninger for både luft, vand og faste materialer. Så uanset om behovet er kontrol af udledningstilladelser, deponering/anvendelse af restprodukter slagge med lignende eller kontrol af driftsparametre er SGS leveringdygtig i kvalitetsanalyser.

SGS er medlem af Dansk Fjernvarme. 

 
Regelsæt:

    Gældende udgave af bioaskebekendtgørelsen

 

Industrier

Mange industier er i forbindelse med tilslutnings- eller udledningstilladelser pålagt kontrol af spildevand.

SGS kan tilbyde såvel prøvetagning som analyse til dokumentation af overholdelse ligesom vi gerne hjælper virksomheden i kommunikationen med tilsynsmyndigheden.

SGS rådgiver gerne virksomheden i forbindelse med en risikobedømmelse af, hvilke parametre, der vil være relevante at analysere for i processen og/eller spildevandet, og vi diskuterer gerne dette med tilsynsmyndigheden til den endelige beslutning omkring tilsynsprogram.

I samarbejde med kompetente underleverandører kan vi desuden tilbyde kontrol af røggasser.

 

Kommuner

SGS tilbyder prøvetagning og analyse af svømmebade og badevand.

Vi kan også være behjælpelig med såvel analyser som vejledning ved forureningssager og kildeopsporing - Vi har udviklet en særlig metode (ecoscope) til passiv prøvetagning af såvel metaller som organiske opløsningsmidler i vand.

Ved kortlægning af jordforurening kan vi tilbyde prøvetagning og analyse.

 

Lufthavne

En lufthavn har store befæstede arealer hvorfra regnvand ledes væk.

Ofte stilles der krav om kontrol af, at dette vand ikke er blevet forurenet med brændstof, afisningsmidler eller andre hjælpestoffer.

SGS kan være behjælpelig med disse analyser samt prøvetagning.

SGS servicerer idag et bredt udsnit af lufthavne i Sverige. Deriblandt Arlanda (Stockholm), og SGS har en stor erfaring og et godt analyseprogram til miljøanalyser i lufthavne.

SGS har erfaring og kompetence i prøveudtagning og analysering af prøver ved kontrol af jordforureningssager, der kan opstå i forbindelse med påfyldning o.a. af brændstof.

 

Private vandværker

Private vandværker skal i henhold til den danske lovgivning løbende kontrollere kvalitet af drikkevandet, både ved afgang fra værket og på ledningsnettet. SGS udfører såvel prøvetagning som alle analyser der behøves i denne sammenhæng.

Vi kan desuden tilbyde løbende adgang til resultater, alarmmails ved overskridelser samt mulighed for at følge resultater over tid.

Vi rapporter selvfølgelig i det omfang det er krævet i lovgivningen til kommune, embedslæger og den nationale database Jupiter.

Hvis I har behov for at udforme en årsplan kan vi samarbejde med jer i kommunikationen med kommunen. Desuden tilbyder vi rådgivning ligesom vi ved større hændelser kan indgå i beredskabsgruppen.

Regelsæt:

    Gældende udgave af drikkevandsbekendtgørelsen

 

Tandlæger

I forbindelse med certificering skal tandlæger dokumentere vandkvaliteten fra hver unit. Disse analyser og den tilhørende prøvetagning kan SGS tilbyde.

Desuden kontrollerer vi indholdet af kviksølv i spildevandet, når det ønskes.

Akkrediteret prøveudtagning og akkrediterede analyser af:

    Farve, klarhed, lugt
    Kim 37 grader (2 døgn)
    Legionella
    Evt. typebestemmelse ved fund af legionella

 

Prøveafhentning

Kølekæden og transporttid er afgørende for, at slutresultatet af hver enkelt prøvning er korrekt. SGS lægger stor vægt på at logistikken er så optimal som muligt. Vor logistikafdeling arbejder kontinuerligt og i nært samarbejde med vores transportører på at virkeliggøre vore kunders behov.

SGS opsamler med egne biler og egne chauffører prøver hver dag i Jylland og på Fyn og Sjælland. Transporterne foregår ved max 2oC og dokumenteres via kontinuerlig logning.

Vi satser på en sikker og hurtig logistik med egne chauffører som kender kunderne og deres behov.

For at bestille en prøve afhentning kontakt venligst:
SYNTRANS
Carsten Bundgaard
Mobil: +45 22 35 30 95
e-mail: bestilling@syntrans.dk

Indlevering af prøver i København:
Avedøreholmen 92 (Ejner Hessel)
2650 Hvidovre
Prøverne kan indleveres på alle hverdage kl  07:00-18:00.
Der er kølefaciliteter  og prøverne skal indleveres i SGS køletasker som kan rekvireres ved henvendelse til Carsten Bundgaard.  Prøverne er fremme på laboratoriet samme aften og transporten faktureres ikke.

Herudover er det muligt at sende prøver pr. post til vor postadresse:
SGS
Følfodvej 18
9310 Vodskov

For at bestille akkrediteret prøvetagning af prøver
BESTIL HER
 
Før indsendelse af prøver til SGS skal der indgås en aftale der sikrer valg af de rigtige analysemetoder, anvendelse af korrekt prøveemballage, ligesom vi vil sikre os at prøverne kommer frem til laboratoriet under de korrekte forhold.

 

@mis

Registrering og rapportering i @mis 

SGS har opbygget et af de bedste netbaserede systemer til registrering og rapportering af analyseresultater, @mis:

 • @mis startsideAnalyser og prøvertyper struktureres via prøvepakker og prøvepunkter, hvilket muliggør en effektiv registrering og rapportering i danner grundlag for etablering af statistikker mv.
 • Adgang til systemet sker via denne hjemmeside, øverst i højre hjørne
 • Systemet kræver ingen installering af programmer, registrering og træk af analyseresultater kan derfor ske fra enhver PCér
 • Etiketter til mærkning af prøver udskrives på en ordinær printerOversigt over registerede prøver udskrives
 • Data rapporteres i pdf filer og kan trækkes i Excel. Systemet kan indstilles såsledes at rapporterne altid sendes pr. mail. Kunden styrer selv opsætningen af dette, hvilke e-mail adresser etc.
 • Kunden kan selv ændre i pakker og etablere nye
 • Kunden sætter alarmgrænser, og kan selv indtaste e-mail adresser, hvortil overskridelser skal rapporteres
 • Der kan etableres kontinuerlige statistikker etc.
 • SGS gemmer alle data i 10 år og kunden har adgang til disse, uanset kundeforhold.

   

Klik her for at blive regestreret som en @mis-user!

Følgesedel/ Prøvetagningsinstruktion

SGS anvender det netbaserede @mis system hvor kunden selv registrerer prøverne og henter analysedata i form af rapporter i pdf filer eller Excel filer.

Såfremt @mis systemet ikke omfatter analysebehovet kan der anvendes følgesedler.

Download

Analysekatalog, Søg analyse

Velkommen til at søge i SGS’s analysekatalog. Du kan vælge at indsnævre din søgning ved at bruge rullepanelerne "Prøvetype" og "Kategori" eller fritekstsøgning. Du er i stand til at gemme analyser, du er interesseret i ved at klikke på knappen "Tilføj til mine analyser.

 

Søg analyser

 

Analyse katalog

Outsourcing partnerskab

Den største del af vore aktiviteter på det danske marked er virksomheder der har valgt at outsource driftslaboratoriet. At være en virksomheds in-house laboratorium stiller helt specielle krav til samarbejdet:

Indgående kendskab til kundens behov
Service Account Manager der varetager og formidler kundens behov
Logistik system med fokus på hurtighed og sikkerhed
Analysering samme dag
Akkrediterede metoder
Specialist support
Kontinuerlig rapportering, hvor resultaterne formidles umiddelbart efter analysering
Intregrerede IT løsninger med alarmfunktioner
Fælles fokus på optimering af samarbejdet
Reduktion af omkostningerne som et fælles mål
Vi er venlige mennesker, det er let at gøre forretninger med os

Samarbejdet udvikles løbende via møder og reguleres i en fælles beskrivelse, Standard Operating Procedure, SOP som er tilgængelig for alle der udfører opgaver i forbindelse med samarbejdet. Partnerskabsmodellen har til mål at sikre den optimalee løsning for begge parter

Prøvetagning og tilsyn

SGS gennemfører prøvetagning indenfor levnedsmiddelområdet for både levnedsmiddelindustrier, detailled og restauranter.

Normalt udtager levnedsmiddelvirksomhederne selv prøver i forbindelse med egenkontrollen, men i specielle tilfælde som udtagning af vandprøver gennemfører prøvetagere fra SGS dette.

SGS udtager i et stort omfang prøver i detailledet, hvor kunden har specificeret hvilke varer det drejer sig om. I den situation omfatter opgaven også en sensorisk test af varen, herunder emballage mv.

En stor del af SGS’s tilsynsopgaver er besøg hos producenter i primærleddet, hvor SGS udtager prøver og tilser om prøvetagningsarbejdet generelt udføres i henhold til de foreskrevne procedurer.

En anden stor del er hygiejnetilsyn og prøvetagning for restaurationskæder. En uvildig og uanmeldt prøvetagning og hygiejnetilsyn giver det mest korrekte billede.

SGS har 6 biler i Danmark der gennemfører prøvetagnings- og tilsynsopgaver og sørger for en korrekt transport til laboratoriet. Helt afgørende for vor service er afhentning med vore egne chauffører og køle biler, hvor temperaturen logges kontinuerligt. Prøverne transporteres direkte til vort laboratorium.

Konsulenter

SGS samarbejder med konsulentvirksomheder der udarbejder kvalitetsstyringssystemer for levnedsmiddelindustrien.

Vore salgsmedarbejdere og medarbejdere i kundeservice har en levnedsmiddelteknisk uddannet og har flere års erfaring fra levnedsmiddelindustrien, hvilket gør, at vi fungerer som sparringspartnere med konsulentvirksomhederne og rådgiver angående metodevalg, målepunkter og handling i forbindelse afvigelser.

Før indsendelse af prøver til SGS skal der indgås en aftale der sikrer valg af de rigtige analysemetoder, anvendelse af korrekt prøveemballage, ligesom vi vil sikre os at prøverne kommer frem til laboratoriet under de korrekte forhold.