SGS Analytics Denmark

Laboratoriet

Aalborg

Vores hovedafdeling i Aalborg består både af laboratorium og prøvemodtagelse. Afdelingerne i Aarhus, Birkerød, Horsens, Mørkøv, Skive, Viborg og Vejle fungerer som prøvetagningsstationer. Herfra indsamles og modtages prøver, som sendes til analyse på vores laboratorium i Nørresundby. Vores telefon er åben mellem 8:00-16:00. Du kan også udfylde kontaktformularen, så kontakter vi dig snarest muligt.

Adresse:
Bøgildsmindevej 21, 9400 Nørresundby
Tel: +45 98 19 39 00
E-mail: dk.ie.lab@sgs.com

OM OS

SGS Analytics Denmark blev grundlagt i 1998. Vi er akkrediteret af DANAK og internationalt godkendt af ILAC. Vi er et højteknologisk laboratorium med mange års erfaring inden for udtagning og analysering af miljøprøver. Fokus er på at levere den bedste service og højeste kvalitet. Vi skræddersyr vores analyseprogrammer til den enkelte kunde. Desuden vejleder vi om betydningen af de enkelte analyser. Laboratoriet råder over et omfattende udbud af miljøanalyser. Laboratoriets personale består af kemikere, ingeniører og laboranter med mange års erfaring indenfor laboratoriearbejde og analyse af miljøprøver. Hos SGS lægger vi stor vægt på en tæt og åben kundedialog, så vi altid er opdaterede i forhold til vores kunders krav og ønsker.

SGS er et firma og brand, der er repræsenteret over hele verden med over 90.000 ansatte og over 2.500 laboratorier og kontorer. SGS udfører flere milliarder analyser hvert år, hvilket giver os global styrke, men med et lokalt fokus! Dette giver økonomisk stabilitet som partner for vores kunder, medarbejdere og leverandører. SGS ønsker at investere og har et langsigtet fokus på at styrke og udvikle vores aktiviteter i Sverige og Skandinavien. Vores kunder og leverandører vil modtage mere information om dette eventyr, som vi nu står over for i den nærmeste fremtid.

Vision, mission og værdier

Vision
Markedsleder inden for miljø- og fødevareanalyse for at beskytte folkesundheden.

Gennem engagerede medarbejdere med en passion for service og kvalitet.
Gennem værdiskabende kundeoplevelse.

Mission
Vores mission er at beskytte samfundet gennem fremragende laboratorietjenester.

Værdier
Respekt for individet.

Vi handler med høj moral og ærlighed, inspirerer tillid ved at sige hvad vi mener, står for det vi siger og tager ansvar for vores handlinger.

Kunden i fokus
Vi er der for at betjene vores kunder, og vi viser det gennem vores måde at behandle dem på. Vi tilbyder de bedste analyser og stræber efter at gøre det med et serviceniveau, der adskiller os fra vores konkurrenter. Vores team prøver at overgå forventningerne og skabe et langvarigt positivt indtryk af os og vores tjenester.

Miljøpolitik

SGS' miljøpolitik danner grundlag at opfylde såvel juridiske som organisatoriske krav i forhold til selskabets interessenter, herunder leverandører, kunder, samfund, ejere og medarbejdere. Med vores ALPS-arbejde, dvs. standardiseret daglig ledelse / opfølgning og løbende forbedring i hele organisationen, fokuserer vi på at reducere affald. Da affald i mange henseender modvirker bæredygtighed bliver dette en naturlig del af vores almindelige forretning. Som led i dette vil vi:

Overvåge at vore beslutninger tager hensyn til miljøet
Øge vores brand som miljøvirksomhed ved at udvikle og levere tjenester, der beskytter miljøet
Aktivt erhverve, både internt og internt, viden om miljøarbejde
Motivere vore medarbejdere til at foretage miljøansvarlige handlinger
Stræbe efter at vælge leverandører og underleverandører, der leverer de mest miljøvenlige varer og tjenesteydelser
Etablere og følge op på overordnede og detaljerede miljømål og løbende forbedre miljøarbejdet
Følge gældende miljølovgivning og andre krav, som vi er berørt af

Politikker

Kundetilfredshed, hensynet til det ydre miljø og et godt arbejdsklima er afgørende for SGS' muligheder for langsigtet og ekspanderende virke. Vore kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljø policies er helt retningsgivende i SGS' arbejde. Hvorledes den enkelte medarbejder skal agere efter fore policies er beskrevet i SGS's virksomhedsmanual.

Arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljøet omfatter alle fysiske, psykologiske og sociale faktorer der er vigtige for medarbejdernes sundhed.

SGS skal gennem et systematisk arbejde forebygge mod sundheds-og sikkerhedsmæssige risici med det mål at sikre sunde arbejdsforhold.

SGS overholder love og øvrige aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Det er i SGS interesse i samarbejde med medarbejderne til fulde at leve op til de minimumskrav, der er fastsat af love og andre krav til virksomhedens arbejdsmiljø.

Det personlige ansvar og engagement i SGS er at agere efter disse policies samt at være et godt forbillede for andre. Dette er efter vor opfattelse en klar forudsætning for at vi opnår fremgang.

SGS opfylder forudsætninger og krav i SS EN/ISO 17025: 2017.

Aktiviteterne i SGS har til formål at yde kunderne markedstilpassede ydelser. Med en fleksibel organisation og standardiserede processer kan vi hurtigt tilpasse os ændringer i markedet. Via en åben kommunikation med vore kunder og effektive interne procedurer satser vi på at gøre tingene rigtigt fra starten og at imødekomme kundernes krav med hensyn til opgaver, kvalitet og levering. SGS stræber efter en kontinuerlig forbedring af kvalitetsstyringssystemet.

Den rigtige uddannelse, oplæring og erfarenhed er fundamentet for et velfungerende kvalitetssystem og er en forudsætning for en høj kvalitet i vore ydelser. Vore medarbejdere skal i arbejdsprocesserne understøttes af, -og være fortrolig med vores rutiner og kvalitetssystem.

En løbende vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemet og tilføjelse af tilstrækkelige ressourcer og beføjelser til de personer, der har QA ansvaret, er afgørende at det høje kvalitetsniveau opretholdes.

 

Website privacy statement

Læs mere

Kvalitet og Akkrediteringer

SGS udfører analyser, der opfylder de danske krav i bekendtgørelserne.

SGS er akkrediteret af DANAK (den danske styrelse for akkreditering og teknisk kontrol) efter DS/EN ISO/IEC 17025:2017. Akkrediteringen indebærer, at SGS' laboratorier følger laboratoriestandarden, at SGS er teknisk og fagligt kompetente, og at SGS formår at levere teknisk korrekte og pålidelige resultater. Laboratorier, der der opfylder kravene i denne standard er at sammenligne med ISO 9001 og ISO 9002 godkendte virksomheder.

Bekendtgørelse 1071:
DANAK har i forbindelse med akkrediteringen af SGS efter Bekendtgørelse 1071 af 28/10/2019 (""Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger"") været i dialog med DANAK om, hvordan bekendtgørelsen skal tolkes og efterleves, og SGS' akkrediteringer kan ses på DANAKS hjemmeside ved at følge nedenstående link:

Link til Swedacs og DANAK akkrediteringer: